Dodatna turistična ponudba e-koles na SMA Mulec

56.673,00 €

EU projekti, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

39.996,46 €

V teku

Podatki o financiranju